Inwestycje

Województwo wielkopolskie zaliczane jest przez ekspertów do grupy 3 regionów o najwyższej atrakcyjności inwestowania w kraju. Przesądziły o tym takie czynniki, jak:

 • dostępność komunikacyjna,
 • otoczenie biznesu,
 • chłonność rynku,
 • poziom rozwoju przemysłu,
 • dynamika procesu transformacji.

Obecnie funkcjonuje w województwie blisko 4,5 tys. przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Zainwestowały one około 7 mld USD, w tym najwięcej w przemyśle spożywczym, ale także w chemicznym, produkcji urządzeń elektrycznych, środków transportu, maszyn i urządzeń oraz w przetwórstwie papierniczym i poligrafii. Wejście inwestorów zagranicznych wpłynęło na modernizację zakładów i unowocześnienie ich technologii. Wiele produktów osiągnęło międzynarodowe standardy jakości. Niemieccy eksperci ocenili, ze Poznań należy do miast najbardziej atrakcyjnych dla ludzi biznesu w Europie Środkowej i Wschodniej (klasyfikując stolicę Wielkopolski na 5 miejscu wśród 150 miast z tego regionu). Największy kapitał ulokowały w Wielkopolsce firmy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Szwecji, Japonii, Holandii i Szwajcarii.

Wśród inwestorów jest wiele renomowanych firm światowych, z których wymienić można m.in.:

 • Beiersdorf, Volkswagen, MAN ? z Niemiec,
 • Glaxo Smith Kline z Wielkiej Brytanii,
 • Wrigley Company, Exide z USA,
 • Bridgestone, Matsushita z Japonii,
 • Nestle ze Szwajcarii,
 • Philips z Holandii,
 • Allied Irish Bank z Irlandii (sektor bankowy).