Infrastruktura

Usytuowanie Wielkopolski względem europejskich powiązań komunikacyjnych jest znakomite. Większość szlaków krzyżuje się w Poznaniu – stolicy regionu. Przez Poznań i Konin w Wielkopolsce przebiega główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej do Rosji. Region stanowi zatem doskonałe miejsce etapowe dla inwestorów zagranicznych w kontaktach gospodarczych ze Wschodem. Do Pragi i dalej na południe Europy prowadzi międzynarodowa trasa z Gdańska – miasta portowego na wybrzeżu Bałtyku – przebiegająca przez Poznań i Leszno. Przewidywana wkrótce budowa autostrady A-2 zdecydowanie poprawi warunki przejazdu od granicy zachodniej przez Poznań, Warszawę i dalej do Moskwy. Ze względu na swoje położenie i rangę gospodarczą Poznań ma szansę stać się znaczącym węzłem logistycznym. Negocjuje się z inwestorami warunki budowy dużego kombiterminalu – centrum ekspedycji towarów w różnych kierunkach kraju i Europy.

Wielkopolska posiada również dobrze rozwiniętą sieć połączeń kolejowych z głównymi węzłami w Poznaniu, Pile i Ostrowie Wlkp. Na trasie z Berlina do Warszawy kursują pociągi „Eurocity”, które zapewniają szybki przejazd z Poznania do Berlina. Linia ta, jako pierwsza w Polsce, przystosowana została do europejskiego systemu szybkich przewozów. W Poznaniu funkcjonuje port lotniczy ?Ławica?. Techniczne warunki pasa startowego i urządzeń kontroli lotów umożliwiają przyjmowanie samolotów każdego typu. Dynamika rozwoju przewozów pasażerskich lokuje lotnisko poznańskie na drugim miejscu w kraju. Wyniki badań angielskich specjalistów w doradztwie lotniczym przewidują jego dalszy imponujący rozwój. Niewielkie samoloty lądować mogą ponadto w Ostrowie Wlkp. oraz na lotnisku szybowcowym w Lesznie. Planowane jest otwarcie lotniska towarowego w Pile. W wyniku szybkiego rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Wielkopolsce ilość telefonów w ostatnim dziesięcioleciu wzrosła dwukrotnie. Dokonuje się szybki postęp technologiczny. Rośnie udział linii światłowodowych i central cyfrowych. Rozwija się sieć telefonii komórkowej.