Turystyka

Wielkopolska ? kraina magiczna

Ciekawy krajobraz, bogactwo natury, pamiątki ponad tysiącletniej historii. Przeszło 3 tysiące km szlaków turystycznych, rzeki i jeziora dla miłośników sportów wodnych, ośrodki jeździeckie i imprezy regionalne. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie!

Urozmaicony krajobraz Wielkopolski zachęca do aktywnego wypoczynku. Tutejsze lasy i jeziora należą do najpiękniejszych w kraju. Turystów zapraszają również stworzone z myślą o nich liczne parki krajobrazowe, ścieżki do wędrówek oraz jazdy na rowerze, a także wiele urokliwych, zabytkowych dworów, pałacyków i parków rozrzuconych po całym regionie. Jeśli ktoś uzna, że to mało, musi koniecznie zwiedzić zabytki stolicy regionu ? Poznania oraz najstarszego miasta w Polsce ? Gniezna.

Województwo Wielkopolskie położone jest na nizinnych terenach dorzeczy trzech rzek: Warty, Noteci i Prosny. Dzięki pięknym krajobrazom obfitującym w jeziora, lasy i wzgórza, które swój obecny charakter zawdzięczają zlodowaceniu bałtyckiemu, region jest bardzo atrakcyjnym terenem dla osób zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem. Ponadto to właśnie w Wielkopolsce turyści znajdą miejsca związane z dziedzictwem kulturowym kraju ? przecież to tutaj rodziła się polska państwowość. Jeśli do tego dodamy także dobrze rozwiniętą bazę infrastruktury turystycznej, obszar ten zdaje się być idealnym celem wyjazdów turystycznych.

Na wędrówki piesze i rowerowe

Wielkopolska stanowi raj dla miłośników dwóch kółek. Na terenie województwa funkcjonuje Wielkopolski System Szlaków Rowerowych. Został on opracowany w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i wyróżniony Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest to pięć szlaków rowerowych o znaczeniu wojewódzkim, pokrywających teren całego regionu. Rozróżniamy ?Pierścień dookoła Poznania? (173 km, plus siedem szlaków łącznikowych z Poznania), ?Transwielkopolską Trasę Rowerową? (500 km, wiedzie z Okonka przez Poznań do Siemianic koło Kępna), ?Piastowski Trakt Rowerowy? (104 km trasy po dworkach, pałacach i stadninach), ?Rowerowy Szlak Stu Jezior? (110 km pięknej widokowo jazdy wśród lasów i jezior) oraz ?Nadwarciański Szlak Rowerowy? (260 km, najciekawszy przyrodniczo szlak rowerowy w Wielkopolsce, prowadzący wałem przeciwpowodziowym z Poznania do jeziora Jeziorsko).

Konno i kajakiem

Specjalnie dla miłośników jazdy konnej na południu województwa został utworzony szlak konny. Patronat nad szlakiem objął Międzygminny Związek Turystyczny ?Wielkopolska Gościnna?, w skład którego wchodzi dziewięć wielkopolskich gmin. Szlak Rajdu Konnego przebiega przez pięć gmin, a sam jego teren to tzw. ?kraina koni?, czyli tereny dobrane specjalnie pod ten rodzaj rekreacji.

Władze województwa zauważyły także, że coraz bardziej popularne staje się turystyczne pływanie po rzekach. Z tego względu powstał szlak wodny o nazwie ?Wielka Pętla Wielkopolski?, liczący 690 km. Dwie trzecie tego szlaku znajduje się w Wielkopolsce. Początek szlaku zaczyna się w Koninie, a dalsza jego droga biegnie przez Poznań i Międzychód do Santoka pod Gorzowem Wielkopolskim, w którym Warta łączy się z Notecią. Następnie Notecią przez Czarnków i Nakło na przedmieścia Bydgoszczy, skąd Kanałem Górnonoteckim przez Jezioro Gopło i Kanał Ślesiński można dotrzeć z powrotem do Konina. Ostatnia część Wielkiej Pętli (z Kruszwicy do portu w Koninie ? Morzysławiu) jest najbardziej atrakcyjna i dlatego została nazwana Wodnymi Wrotami Wielkopolski.

Zawsze kulturalnie

Osoby ciekawe krajobrazu województwa powinny koniecznie zobaczyć również tutejsze zamki, pałace i dwory. Większość z nich została odnowiona i dziś mieszczą się w nich kolekcje muzealne o znacznej wartości. Organizowane są plenery i imprezy kulturalne lub ośrodki hotelowo-konferencyjne o wysokim standardzie. Każdy z tych zabytków ma swoją niepowtarzalną historię, która zachowała się w polskiej kulturze.


Vademecum turysty zwiedzającego Wielkopolskę

PARKI NARODOWE

Wielkopolski Park Narodowy ? chroniony obszar położony 15 km na południe od Poznania w trójkącie miast Luboń-Mosina-Stęszew o powierzchni 7583,9 ha. Zalicza się do najbardziej malowniczych w Wielkopolsce, gdyż w swym obrębie mieści różnorodne formy polodowcowej rzeźby terenu, m.in. jeziora rynnowe, z których za najpiękniejsze uważa się Jezioro Góreckie z Wyspą Zamkową oraz unikatowe nagromadzenie zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych o ogromnej wartości przyrodniczej. Przez teren Parku przebiegają dwie ścieżki dydaktyczne, pięć szlaków pieszych (85 km) i 22 km tras rowerowych. Warto odwiedzić też Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny WPN w Jeziorach, gdzie znajduje się siedziba dyrekcji Parku.

Drawieński Park Narodowy ? leży w północno-zachodniej Polsce, na pograniczu województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Utworzony został dla ochrony dolin rzecznych i jezior w centrum dużego kompleksu leśnego. Najcenniejszym elementem Parku są rzeki o naturalnym charakterze i czystych wodach, z tarliskami pstrągów, trocieni i lipieni oraz siedliskami bobrów i wydr. Przez teren Parku przebiega linia umocnień Wału Pomorskiego oraz atrakcyjny szlak kajakowy po rzece Drawie. Malownicze krajobrazy sprawiają, że Drawieński Park Narodowy jest miejscem często odwiedzanym przez turystów.

PARKI KRAJOBRAZOWE

to obszary chronione ze względów przyrodniczych, kulturowych i historycznych, które mogą służyć rekreacji krajoznawczej i wypoczynkowej. Zajmują powierzchnię ponad 175 tys. ha. Administracją parków zajmuje się Zarząd Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Sierakowski Park Krajobrazy (30413 ha) ? znajduje się w części zachodniej Województwa Wielkopolskiego. Przyciąga turystów gęstą siecią znakowanych szlaków pieszych, licznymi ośrodkami wczasowymi i zespołami dworsko-parkowym. Jego malowniczy krajobraz tworzony jest przez liczne wzniesienia morenowe, doliny rzek oraz lasy.

Powidzki Park Krajobrazowy (24600 ha) ? w jego granicach znajduje się kilkadziesiąt jezior, przy czym część z nich przekracza pow. 50 ha (m.in. Jezioro Powidzkie, gdzie występują ryby głębinowe: sielawa i sieja). Usytuowane wśród dużych kompleksów leśnych i jezior ośrodki wypoczynkowe i przebiegające przez teren parku szlaki sprzyjają turystyce i rekreacji. Można tu zobaczyć wiele gatunków zwierząt i roślin chronionych.

Puszcza Zielonka (12000 ha) ? utworzona została celem zachowania pozostałości pierwotnego kompleksu leśnego środkowej Wielkopolski, a mianowicie boru sosnowego i lasu modrzewiowo-sosnowego. Można tu podziwiać pomnikowe drzewa (np. dąb przy drodze do Dąbrówki Kościelnej). Niewątpliwą atrakcję Parku stanowi wieża na Dziewiczej Górze, stanowiąca doskonały punkt widokowy. Malowniczy teren Puszczy Zielonki zachęca do odbywania wycieczek pieszych i rowerowych oraz licznych wędrówek.

Lednicki Park Krajobrazowy (7652 ha) ? utworzony dla ochrony krajobrazu oraz zabytków i pamiątek historycznych związanych z początkami państwowości polskiej (Ostrów Lednicki). Związany z cennymi stanowiskami archeologicznymi, tzw. ?Małym Skansenem? i Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym, gdzie znajdują się obiekty wiejskiego budownictwa drewnianego z XVII i XIX w. (chaty, wiatraki, budynki inwentarskie). Na terenie Parku znajduje się także Muzeum Pierwszych Piastów ze zbiorem wczesnośredniowiecznych militariów oraz Brama III Tysiąclecia. Przez Park przebiega niezmiernie interesujący Szlak Piastowski (Poznań – Ostrów Lednicki ? Gniezno ? Trzemeszno ? Strzelno ? Kruszwica ? Biskupin).

Nadwarciański Park Krajobrazowy (13428 ha) ? obszar o niezwykłej randze ornitologicznej, gdzie gniazduje ponad 100 gatunków ptaków, m.in. bekasy, mewy śmieszki, czajki, rycyki, krwawodzioby czy pustułki. Ptaki wodne i błotne znajdują też swoją ostoję w Żerkowsko.

Czeszewski Park Krajobrazowy (15640 ha) ? chroni on typowy krajobraz polodowcowy z szeroką pradoliną, której dnem płynie rzeka Warta.

Rogaliński Park Krajobrazowy (12750 ha) ? ochroną objęto tu jedno z największych w Europie stanowisko dębów szypułkowych. Spośród budowli zabytkowych oraz założeń parkowo-pałacowych, najbardziej znany jest rokokowo-klasycystyczny pałac w Rogalinie, wraz z otaczającym go parkiem, gdzie znajdują się trzy słynne ?Dęby Rogalińskie? o nazwach: Lech, Czech i Rus. Natomiast łęgi rogalińskie stanowią ostoję dla wielu gatunków ptaków, którym grozi wymarcie.

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (17200 ha) ? znajduje się w granicach gmin: Czempiń, Kościan, Krzywiń oraz Śrem. Atrakcją Parku są unikatowe zadrzewienia śródpolne. Na terenie parku występują liczne pola uprawne, aleje przydrożne oraz lasy i stawy. Liczne ścieżki dydaktyczno-ekologiczne, parki dworskie i pałace, znajdujące się na terenie kompleksu leśnego sprawiają, że park jest często odwiedzany przez rodziny.

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski jest przebogate, co związane jest przede wszystkim z historią regionu, będącego kolebką państwowości i kościoła polskiego. Wiele zabytków znajdujących się na terenie Wielkopolski pochodzi z X i XI w. Oprócz samego Poznania, gdzie historia pozostawiła swoje liczne ślady, oraz urokliwych zespołów starej zabudowy małych miast, do szczególnie ciekawych należą m.in. miejscowości leżące na Szlaku Piastowskim oraz liczne zamki i pałace, rozsiane po całym województwie.

Szlak Piastowski ? jedna z największych atrakcji regionu. Najbardziej znaczące miejscowości, znajdujące się na trasie to: Poznań – Ostrów Lednicki ? Gniezno ? Trzemeszno ? Strzelno ? Kruszwica ? Biskupin. Podczas odbywania szlaku można podziwiać liczne zabytki związane z powstawaniem polskiej państwowości i historią współczesną. Szlak przebiega przez dwa pojezierza Województwa Wielkopolskiego, tj. poznańskie i gnieźnieńskie. Dla młodzieży, która bierze w nim udział stanowi doskonałą rozrywkę, pozwala zdobywać wiedzę na temat przeszłości Województwa Wielkopolskiego.

Ostrów Lednicki ? wyspa była od IX do początku XI w. jednym z najważniejszych ośrodków państwa Polan, gdzie na miejscu osady wczesnośredniowiecznej zbudowano gród otoczony wałami, a potem kompleks obronny ? w którym znajdowało się palatium z kaplicą (jego pozostałości można zwiedzać) ? połączony z brzegami przy pomocy mostów. Obiekty zostały niestety zniszczone podczas najazdu Brzetysława w 1038 r.

Gniezno ? z miastem związana jest polska historia i kultura. W II poł. X w. znajdujący się tu gród stał się stolicą Państwa Piastów. Tu złożono zwłoki św. Wojciecha. Prawdopodobnie tu odbył się słynny Zjazd Gnieźnieński, podczas którego utworzono arcybiskupstwo. W tutejszej katedrze odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego w 1025r., później Mieszka II i Bolesława Śmiałego.

Trzemeszno ? w mieście znajduje się wiele zabytków związanych z polską kulturą i historią. Należą do nich m.in. Zespół Poklasztorny Kanoników Regularnych, budynki późnobarokowe fundacji opata Michała Kosmowskiego, kościół Wniebowzięcia NMP (klasztor norbertanów, ufundowany ok. 1130 r. przez Bolesława Krzywoustego) z barokowym i klasycystycznym wyposażeniem z XVIII w. oraz późnobarokowy szpital wybudowany w latach 1787-91.

Strzelno ? znajdują się tu dwa romańskie kościoły: poklasztorny kościół norbertanek św. Trójcy z XII z niezwykle cennymi kolumnami romańskimi z ok. 1170 r. oraz znajdujący się obok kościół św. Prokopa z XII/XIII w., wzniesiony na planie koła, przykryty kopułą.

Kruszwica ? miasto to słynie głównie z zabytków: gotyckiej, ceglanej wieży stojącej na wzgórzu nazywanej Mysią Wieżą ? pozostałość po XIV-wiecznym zamku gotyckim, zbudowanym przez Kazimierza Wielkiego oraz romańskiej kolegiaty św. Piotra i Pawła z ok.1120-1140 wieku.

Biskupin ? miejsce chętnie odwiedzane przez turystów ze względu na zabytkowe pozostałości i odkrycia archeologiczno-historyczne z rekonstrukcją części osady warownej, zbudowanej w 747-722 p.n.e. Odbywają się tutaj coroczne festyny archeologiczne oraz sezonowe kursy kolejki wąskotorowej na trasie Żnin-Gąsawa, jak i rejsy statku wycieczkowego po pobliskim Jeziorze Biskupińskim.